Pediatra, Onkolog, Hematolog – Gdańsk, Sopot, Gdynia (Trójmiasto)
Zdrowie chorego dziecka najwyższym prawemspecjalista chorób dzieci, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

o mnie

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyłam w 1986 roku. W 1994 roku uzyskałam tytuł specjalisty pediatrii, uzupełniony w 2003 roku o tytuł specjalisty onkologii i hematologii dziecięcej.

Od 1986 roku jestem aktywnie pracującym pediatrą. Moje doświadczenie zawodowe dotyczy lecznictwa zarówno szpitalnego, jak i ambulatoryjnej pracy pediatry w POZ. W latach 1986-92 pracowałam w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, od 1992 roku do chwili obecnej pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz w NZOZ „A.B.C. FAMILY MED” w Sopocie.

Cały czas się szkolę i podnoszę swoje kwalifikacje.

Od 1986 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczególnie interesuję się zagadnieniami nefrotoksyczności i nefrologicznych następstw prowadzonego leczenia przeciwnowotworowego u dzieci.

14.11.1996 roku obroniłam pracę doktorską „”Ocena funkcji kanalika proksymalnego nerki jako wczesnego wskaźnika nefrotoksyczności chemio- i radioterapii u dzieci chorych na nowotwory złośliwe”.

21.11.2013 roku na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskałam tytuł doktora habilitowanego. Moja rozprawa habilitacyjna  pt. „Uszkodzenie nerek u dzieci i młodych dorosłych po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” dotyczyła również zagadnień nefrotoksyczności.

Ponadto prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów z pediatrii oraz biorę aktywny udział w szkoleniu podyplomowym kadr medycznych